VibraSmoke

Urządzenie zapobiegające zawieszaniu się zrębek w dymogeneratorze podczas wędzenia. Możliwość dowolnego programowania czasowego.

 

VibraSmoke - INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA Z TIMEREM CZASOWYM

Vibra Smoker INSTRUKCJA OBSŁUGI.pdf